Trang web Hai quan Long An
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN LONG AN
STT Họ và Tên Chức danh Điện thoại Hộp thư điện tử
Lãnh đạo Cục
1 Nguyễn Ngọc Huân Cục Trưởng
CQ 0272.3825 560
0912.598.036
NR  
huanplmb@yahoo.com
Nguyễn Văn Khánh Phó Cục Trưởng
CQ 0272.3825.117
0916 660 088
NR 0272.3838 121
KhanhNV3@customs.gov.vn
3 Lê Nam Quốc Phó Cục Trưởng
CQ 0272.3513.545
0919 126 909
NR 0272.3521 909
quocln@customs.gov.vn
Văn Phòng (ĐT: 0272.3525 807; Fax: 0272.3829 888)
1 Phạm Văn Cường Chánh Văn phòng
CQ 0272.3525.807
0913 958 342
NR 0272.3712 131
cuongpv2@customs.gov.vn
2 Nguyễn Kim Tuyền Phó Chánh Văn phòng
CQ 0272.3825 537
0908 655 026
NR -
TuyenNK@customs.gov.vn
3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh Văn phòng
CQ 02723 825.537
0983 825 537
NR -
TuanNA29@customs.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ  và Thanh tra (ĐT: 0272.3823 790)
1 Nguyễn Phú Cường Chi cục trưởng
CQ 0272.3778 108
0913 686 946
NR 0272.3868 081
cuongnp2@customs.gov.vn
2 Ngô Thị Liễu Phó trưởng phòng
CQ 0272.3823.690
0905 253 585
NR 0272.3525 579
LieuNT3@customs.gov.vn
3 Nguyễn Vũ Linh Phó trưởng phòng
CQ 0272.3823.690
0908 464 857
NR 0272.3826 321
linhnv@customs.gov.vn
Phòng Nghiệp vụ (ĐT: 0272.3829 601; bộ phận tin học: 0272.3. 825 542)
1 Nguyễn Thị Nguyện Trưởng phòng
CQ 0272.3829.601
0908 199 767
NR 0272.3874 424
NguyenNT2@customs.gov.vn
2 Nguyễn Văn Chớp Phó Trưởng phòng
CQ 0272.3829.601
0908 919 966
   
chopnv@customs.gov.vn
3 Đào Thị Thanh Dung Phó trưởng phòng
CQ 0272.3825 542
0903 319 340
NR 0272.3821 021
dungdtt2@customs.gov.vn
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (ĐT: 0272.3524 211)
1 Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng
CQ 0272.3524.211
0916 705 170
NR 0272.3592 591
BinhNT7@customs.gov.vn
2 Hồ Minh Thiện Phó trưởng phòng
CQ 0272.3526 939
0909 522 559
NR 0272.3835 232
thienhm@customs.gov.vn
Chi cục Kiểm tra sau thông quan (ĐT/Fax: 0272.3831 087)
1 Trương Văn Lĩnh  Chi cục trưởng
CQ 0272.3831 087
0913 180 509
NR 0272.3828 134
LinhTV@customs.gov.vn
2 Nguyễn Phùng Vạn Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3831087
0938 515 253
NR 02723 599 072
vannp@customs.gov.vn
3 Trần Hoàng Phong Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3831.087
0918 718 678
NR 0272.3525579 
phongth@customs.gov.vn
Đội Kiểm soát Hải quan (ĐT: 0272.3829 409; Fax: 0272.3525 949)
1 Nguyễn Hoàng Tăng Đội trưởng
CQ 0272.3829.409
0978 758 639
NR 0272.3826 734
tangnh@customs.gov.vn
2 Nguyễn Minh Tùng Phó Đội trưởng
CQ 0272.3829.409
0903 687 818
NR -
 
Chi cục Hải quan Bến Lức (ĐT: 0272.3891 632; Fax: 0272.3632 376)
1 Huỳnh Văn Lỹ Chi cục trưởng
CQ 0272.3891.895
0916 660 077
NR 0272.3827 403
lyhv@customs.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Hùng Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3891.634
0913 743 410
HungNQ8@customs.gov.vn
3 Bùi Thị Chúc Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3891.634
091.859.35.75
NR 0272.3826.218
 
  Phụ trách Đội Nghiệp vụ Long Hậu  
2 Ngô Văn Nhân Phó Chi cục trưởng
CQ 028.38734846
0918 712 344
NR 0272.3821 131
nhannv4@customs.gov.vn
5 Dương Văn Nhuần Phó Chi cục trưởng
CQ 028.38734846
0913 999 698
   
NhuanDV@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Đức Hòa (ĐT: 02723 778 108; Fax: 02723 778 110)
1 Lê Phước Bảo Chi cục trưởng
CQ 0272.3778.108
0907 221 414
NR 0272.3643 899
BaoLP@customs.gov.vn
2 Dương Hải Bằng Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3778.107
01232 816 410
NR

-

bangdh@customs.gov.vn
3 Lê Hoàng Đông Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3817 040

0989 719 819

donglh@customs.gov.vn
Chi cục HQCK cảng Mỹ Tho (ĐT: 0273.3854 217; Fax: 0273.3854 034)
1 Phạm Huỳnh Quang Chi cục trưởng
CQ 0273.3853.070
0913 958 437
NR 0273.3826 209
QuangPH2@customs.gov.vn
2 Hồ Văn Thế Phó Chi cục trưởng
CQ 0273.3854 216
0918 611 977
NR 0272.3827 757
TheHV@customs.gov.vn
3 Trần Hùng Dũng Phó Chi cục trưởng
CQ 0275.3613.539
0913 678 447
NR 0272.3827 467
dungth3@customs.gov.vn
4 Văn Nguyên Minh Triết Phó Chi cục trưởng
CQ 0273.3854218
0902 932 193
NR 0272.3592 591
TrietVNM@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan CK Bình Hiệp (ĐT: 0272.3951 081 Fax: 0272.3951 316)
1 Phạm Khắc Kính Chi cục trưởng
CQ 0272.3951 081
0908 979 279
NR 0272.3843 625
kinhpk@customs.gov.vn
2 Lâm Thanh Hải Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3951.081

0917 224 478

HaiLT3@customs.gov.vn
Chi cục HQCK Mỹ Quý Tây (ĐT: 0272.3856 109; Fax: 0272.3856 469)
1 Đặng Quang Tuấn Chi cục trưởng
CQ 0272.3856 678
0913 958 532
NR 0272.3827 880
TuanDQ4@customs.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Anh Dũng Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3856.109
01682 347 190
NR 0272.3829 095
dungnha@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Hưng Điền (ĐT: 0272.3979 428: Fax: 0272.3979 092)
1 Hồ Văn Phương Chi cục trưởng
CQ 0272.3979.428
0906 958 444
NR 0272.3854 466
phuonghv@customs.gov.vn
2 Thiều Quang Nguyên Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3979.428
0913.623.269
 
 

Tìm kiếm
Liên kết website
Vietnam