Liên kết website
Value was either too large or too small for an Int32.
Trang web Hai quan Long An
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN LONG AN
STT Họ và Tên Chức danh Điện thoại Hộp thư điện tử
Lãnh đạo Cục
1 Võ Ngọc Tám Cục Trưởng
CQ 0723 825 560
0913 958 063
NR 0723 821 384
TamVN2@customs.gov.vn
2 Lê Văn Chừng Phó Cục Trưởng
CQ 0723 822 545
01232 787 999
NR 0723 824 159
ChungLV3@customs.gov.vn
3 Nguyễn Văn Khánh Phó Cục Trưởng
CQ 0723 825.117
0916 660 088
NR 0723 838 121
KhanhNV3@customs.gov.vn
4 Lê Nam Quốc Phó Cục Trưởng
CQ 0723 513.545
0919 126 909
NR 0723 521 909
quocln@customs.gov.vn
Văn Phòng (ĐT: 0723 525 807; Fax: 0723 829 888)
1 Phạm Văn Cường Phó Chánh Văn phòng
-Phụ trách
CQ 0723.525.807
0913 958 342
NR 0723 712 131
cuongpv2@customs.gov.vn
2 Nguyễn Kim Tuyền Phó Chánh Văn phòng
CQ 0723 825 537
0908 655 026
NR -
TuyenNK@customs.gov.vn
3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh Văn phòng
CQ 0723 825.537
0983 825 537
NR -
TuanNA29@customs.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ (ĐT: 0723 823 790)
1 Lê Phước Bảo Trưởng phòng
CQ 0723 823 790
0907 221 414
NR 0723 643 899
BaoLP@customs.gov.vn
Bùi Thị Chúc Phó trưởng phòng
CQ 0723 823 790
091.859.35.75
NR 0723 826.218
 
Phòng Nghiệp vụ (ĐT: 0723 829 601; bộ phận tin học: 072.3. 825 542)
1 Nguyễn Thị Nguyện Trưởng phòng
CQ 0723 829.601
0908 199 767
NR 0723 874 424
NguyenNT2@customs.gov.vn
2 Nguyễn Văn Chớp Phó Trưởng phòng
CQ 0723 829.601
0908 919 966
   
chopnv@customs.gov.vn
3 Đào Thị Thanh Dung Phó trưởng phòng
CQ 0723 825 542
0903 319 340
NR 0723 821 021
dungdtt.hq@longan.gov.vn
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (ĐT: 0723 524 211)
1 Lê Thị Lùng Trưởng phòng
CQ 0723 524 211
0918 775 779
NR 0723 827 880
LungLT@customs.gov.vn
2 Hồ Minh Thiện Phó trưởng phòng
CQ 0723 526 939
0909 522 559
NR 0723 835 232
thienhm@customs.gov.vn
Phòng Thanh Tra (ĐT: 0723 823 690)
1 Phạm Huỳnh Quang Trưởng phòng
CQ 0723 823 690
0913 958 437
NR 0733 826 209
QuangPH2@customs.gov.vn
2 Ngô Thị Liễu Phó trưởng phòng
 
CQ 0723 823.690
0905 253 585
NR 0723 525 579
LieuNT3@customs.gov.vn
Chi cục Kiểm tra sau thông quan (ĐT/Fax: 0723 831 087)
1 Trương Văn Lĩnh Phó Chi cục trưởng
 - Phụ trách
CQ 0723 831 087
0913 180 509
NR 0723 828 1438
LinhTV@customs.gov.vn
2 Nguyễn Thanh Bình Phó Chi cục trưởng
CQ 0723 831 087
0916 705 170
NR 0723 592 591
BinhNT7@customs.gov.vn
3 Văn Nguyên Minh Triết Phó Chi cục trưởng
CQ 0723 831 087
0902 932 193
NR 0723 592 591
TrietVNM@customs.gov.vn
Đội Kiểm soát Hải quan (ĐT: 0723 829 409; Fax: 0723 525 949)
1 Trần Văn Thổ Đội trưởng
CQ 0723 829.409
0982 822 116
NR 0723 822 116
ThoTV2@customs.gov.vn
2 Trần Hoàng Phong Phó Đội trưởng
CQ 0723 829 409
0918 718 678
NR 0723 525 579 
phongth@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Bến Lức (ĐT: 0723 891 632; Fax: 0723 632 376)
1 Nguyễn Hoàng Tăng Chi cục trưởng
CQ 0723 891 895
0978 758 639
NR 0723 826 734
tangnh@customs.gov.vn
2 Dương Hải Bằng Phó Chi cục trưởng
CQ 0723. 891 634
01232 816 410
NR

-

bangdh@customs.gov.vn
3 Dương Văn Nhuần Phó Chi cục trưởng
CQ 0723 891 632
0913 999 698
   
NhuanDV@customs.gov.vn
  Phụ trách Đội Nghiệp vụ Long Hậu  
4 Nguyễn Vũ Linh Phó Chi cục trưởng
CQ 0838 734 979
0908 464 857
NR 0723 826 321
linhnv@customs.gov.vn
5 Nguyễn Quốc Hùng Phó Chi cục trưởng
CQ 0838.734.846
0913 743 410
HungNQ8@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Đức Hòa (ĐT: 0723 778 108; Fax: 0723 778 110)
1 Nguyễn Phú Cường Chi cục trưởng
CQ 0723 778 108
0913 686 946
NR 0723 868 081
cuongnp2@customs.gov.vn
2 Ngô Văn Nhân Phó Chi cục trưởng
CQ 0723 778 107
0918 712 344
NR 0723 821 131
nhannv4@customs.gov.vn
3 Lê Hoàng Đông Phó Chi cục trưởng
CQ 0723 817 040

0989 719 819

donglh@customs.gov.vn
Chi cục HQCK cảng Mỹ Tho (ĐT: 0733 854 217; Fax: 0733 854 034)
1 Huỳnh Văn Lỹ Chi cục trưởng
CQ 0733 853 070
0916 660 077
NR 0723 827 403
lyhv@customs.gov.vn
2 Hồ Văn Thế Phó Chi cục trưởng
CQ 0733 854 216
0918 611 977
NR 0723 827 757
TheHV@customs.gov.vn
3 Trần Hùng Dũng Phó Chi cục trưởng
CQ 0733 854 218
0913 678 447
NR 0723 827 467
dungth3@customs.gov.vn
4 Nguyễn Phùng Vạn Phó Chi cục trưởng
CQ 073.3854.218
0938 515 253
NR 0723 599 072
vannp@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan CK Bình Hiệp (ĐT: 0723 951 081 Fax: 0723 951 316)
1 Phạm Khắc Kính Chi cục trưởng
CQ 0723 951 081
0908 979 279
NR 0723 843 625
kinhpk@customs.gov.vn
2 Lâm Thanh Hải Phó Chi cục trưởng
CQ 0723 951.081

0917 224 478

HaiLT3@customs.gov.vn
Chi cục HQCK Mỹ Quý Tây (ĐT: 0723 856 109; Fax: 0723 856 469)
1 Đặng Quang Tuấn Chi cục trưởng
CQ 0723 856 678
0913 958 532
NR 0723 827 880
TuanDQ4@customs.gov.vn
2 Nguyễn Thành Đa Phó Chi cục trưởng
CQ 0723 856.109
091.883.3778
NR -
DaNT2@customs.gov.vn
3 Nguyễn Hữu Anh Dũng Phó Chi cục trưởng
CQ 0723 856.109
01682 347 190
NR 0723 829 095
dungnha@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Hưng Điền (ĐT: 0723 979 428: Fax: 0723 979 092)
1 Hồ Văn Phương Chi cục trưởng
CQ 0723 979.428
0906 958 444
NR 0723 854 466
phuonghv@customs.gov.vn
2 Nguyễn Minh Tùng Phó Chi cục trưởng
CQ 0723 979 428
0903 687 818
NR -
 

Tìm kiếm
Vietnam