Liên kết website
Value was either too large or too small for an Int32.
Trang web Hai quan Long An
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN LONG AN
STT Họ và Tên Chức danh Điện thoại Hộp thư điện tử
Lãnh đạo Cục
1 Nguyễn Ngọc Huân Cục Trưởng
CQ 0272.3825 560
0912.598.036
NR  
huanplmb@yahoo.com
Nguyễn Văn Khánh Phó Cục Trưởng
CQ 0272.3825.117
0916 660 088
NR 0272.3838 121
KhanhNV3@customs.gov.vn
3 Lê Nam Quốc Phó Cục Trưởng
CQ 0272.3513.545
0919 126 909
NR 0272.3521 909
quocln@customs.gov.vn
Văn Phòng (ĐT: 0272.3525 807; Fax: 0272.3829 888)
1 Phạm Văn Cường Chánh Văn phòng
CQ 0272.3525.807
0913 958 342
NR 0272.3712 131
cuongpv2@customs.gov.vn
2 Nguyễn Kim Tuyền Phó Chánh Văn phòng
CQ 0272.3825 537
0908 655 026
NR -
TuyenNK@customs.gov.vn
3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh Văn phòng
CQ 02723 825.537
0983 825 537
NR -
TuanNA29@customs.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ  và Thanh tra (ĐT: 0272.3823 790)
1 Nguyễn Phú Cường Chi cục trưởng
CQ 0272.3778 108
0913 686 946
NR 0272.3868 081
cuongnp2@customs.gov.vn
2 Ngô Thị Liễu Phó trưởng phòng
CQ 0272.3823.690
0905 253 585
NR 0272.3525 579
LieuNT3@customs.gov.vn
3 Nguyễn Vũ Linh Phó trưởng phòng
CQ 0272.3823.690
0908 464 857
NR 0272.3826 321
linhnv@customs.gov.vn
Phòng Nghiệp vụ (ĐT: 0272.3829 601; bộ phận tin học: 0272.3. 825 542)
1 Nguyễn Thị Nguyện Trưởng phòng
CQ 0272.3829.601
0908 199 767
NR 0272.3874 424
NguyenNT2@customs.gov.vn
2 Nguyễn Văn Chớp Phó Trưởng phòng
CQ 0272.3829.601
0908 919 966
   
chopnv@customs.gov.vn
3 Đào Thị Thanh Dung Phó trưởng phòng
CQ 0272.3825 542
0903 319 340
NR 0272.3821 021
dungdtt2@customs.gov.vn
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (ĐT: 0272.3524 211)
1 Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng
CQ 0272.3524.211
0916 705 170
NR 0272.3592 591
BinhNT7@customs.gov.vn
2 Hồ Minh Thiện Phó trưởng phòng
CQ 0272.3526 939
0909 522 559
NR 0272.3835 232
thienhm@customs.gov.vn
Chi cục Kiểm tra sau thông quan (ĐT/Fax: 0272.3831 087)
1 Trương Văn Lĩnh  Chi cục trưởng
CQ 0272.3831 087
0913 180 509
NR 0272.3828 134
LinhTV@customs.gov.vn
2 Nguyễn Phùng Vạn Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3831087
0938 515 253
NR 02723 599 072
vannp@customs.gov.vn
3 Trần Hoàng Phong Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3831.087
0918 718 678
NR 0272.3525579 
phongth@customs.gov.vn
Đội Kiểm soát Hải quan (ĐT: 0272.3829 409; Fax: 0272.3525 949)
1 Nguyễn Hoàng Tăng Đội trưởng
CQ 0272.3829.409
0978 758 639
NR 0272.3826 734
tangnh@customs.gov.vn
2 Nguyễn Minh Tùng Phó Đội trưởng
CQ 0272.3829.409
0903 687 818
NR -
 
Chi cục Hải quan Bến Lức (ĐT: 0272.3891 632; Fax: 0272.3632 376)
1 Huỳnh Văn Lỹ Chi cục trưởng
CQ 0272.3891.895
0916 660 077
NR 0272.3827 403
lyhv@customs.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Hùng Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3891.634
0913 743 410
HungNQ8@customs.gov.vn
3 Bùi Thị Chúc Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3891.634
091.859.35.75
NR 0272.3826.218
 
  Phụ trách Đội Nghiệp vụ Long Hậu  
2 Ngô Văn Nhân Phó Chi cục trưởng
CQ 028.38734846
0918 712 344
NR 0272.3821 131
nhannv4@customs.gov.vn
5 Dương Văn Nhuần Phó Chi cục trưởng
CQ 028.38734846
0913 999 698
   
NhuanDV@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Đức Hòa (ĐT: 02723 778 108; Fax: 02723 778 110)
1 Lê Phước Bảo Chi cục trưởng
CQ 0272.3778.108
0907 221 414
NR 0272.3643 899
BaoLP@customs.gov.vn
2 Dương Hải Bằng Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3778.107
01232 816 410
NR

-

bangdh@customs.gov.vn
3 Lê Hoàng Đông Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3817 040

0989 719 819

donglh@customs.gov.vn
Chi cục HQCK cảng Mỹ Tho (ĐT: 0273.3854 217; Fax: 0273.3854 034)
1 Phạm Huỳnh Quang Chi cục trưởng
CQ 0273.3853.070
0913 958 437
NR 0273.3826 209
QuangPH2@customs.gov.vn
2 Hồ Văn Thế Phó Chi cục trưởng
CQ 0273.3854 216
0918 611 977
NR 0272.3827 757
TheHV@customs.gov.vn
3 Trần Hùng Dũng Phó Chi cục trưởng
CQ 0275.3613.539
0913 678 447
NR 0272.3827 467
dungth3@customs.gov.vn
4 Văn Nguyên Minh Triết Phó Chi cục trưởng
CQ 0273.3854218
0902 932 193
NR 0272.3592 591
TrietVNM@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan CK Bình Hiệp (ĐT: 0272.3951 081 Fax: 0272.3951 316)
1 Phạm Khắc Kính Chi cục trưởng
CQ 0272.3951 081
0908 979 279
NR 0272.3843 625
kinhpk@customs.gov.vn
2 Lâm Thanh Hải Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3951.081

0917 224 478

HaiLT3@customs.gov.vn
Chi cục HQCK Mỹ Quý Tây (ĐT: 0272.3856 109; Fax: 0272.3856 469)
1 Đặng Quang Tuấn Chi cục trưởng
CQ 0272.3856 678
0913 958 532
NR 0272.3827 880
TuanDQ4@customs.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Anh Dũng Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3856.109
01682 347 190
NR 0272.3829 095
dungnha@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Hưng Điền (ĐT: 0272.3979 428: Fax: 0272.3979 092)
1 Hồ Văn Phương Chi cục trưởng
CQ 0272.3979.428
0906 958 444
NR 0272.3854 466
phuonghv@customs.gov.vn
2 Thiều Quang Nguyên Phó Chi cục trưởng
CQ 0272.3979.428
0913.623.269
 
 

Tìm kiếm
Vietnam