Trang web Hai quan Long An

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN LONG AN

STT

Họ và Tên

Chức danh

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di dộng

Hộp thư điện tử

Lãnh đạo Cục

1

Nguyễn Ngọc Huân

Cục Trưởng

0272.3825 560

0912.598.036

huanplmb@yahoo.com

Nguyễn Văn Khánh

Phó Cục Trưởng

0272.3825.117

0916 660 088

KhanhNV3@customs.gov.vn

3

Lê Nam Quốc

Phó Cục Trưởng

0272.3513.545

0919 126 909

quocln@customs.gov.vn

Văn Phòng (ĐT: 0272.3525 807; Fax: 0272.3829 888)

1

Phạm Văn Cường

Chánh Văn phòng

0272.3525.807

0913 958 342

cuongpv2@customs.gov.vn

2

Nguyễn Kim Tuyền

Phó Chánh Văn phòng

0272.3826449

0908 655 026

TuyenNK@customs.gov.vn

3

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0272.3825 537

0983 825 537

TuanNA29@customs.gov.vn

Phòng Tổ chức cán bộ  và Thanh tra (ĐT: 0272.3823 790)

1

Trương Văn Lĩnh

 Trưởng phòng

0272.3823.790

0913 180 509

LinhTV@customs.gov.vn

2

Nguyễn Vũ Linh

Phó trưởng phòng

0272.3823.790

0908 464 857

linhnv@customs.gov.vn

3

Ngô Thị Liễu

Phó trưởng phòng

0272.3823.690

0905 253 585

LieuNT3@customs.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ (ĐT: 0272.3829 601; bộ phận tin học: 0272.3825 542)

1

Nguyễn Văn Chớp

Trưởng phòng

0272.3825 542

0908 919 966

chopnv@customs.gov.vn

2

Hồ Văn Thế

Phó trưởng phòng

0272.3825 542

0918 611 977

TheHV@customs.gov.vn

3

Trần Minh Thế

Phó trưởng phòng

0272.3829.601

091.888.5679

Thetm@customs.gov.vn

Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (ĐT: 0272.3524 211)

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

0272.3524.211

0916 705 170

BinhNT7@customs.gov.vn

2

Bùi Thị Chúc

Phó trưởng phòng

0272.3526 939

091.859.35.75

 

Chi cục Kiểm tra sau thông quan (ĐT/Fax: 0272.3831 087)

1

Huỳnh Văn Lỹ

Chi cục trưởng

0272.3831087

0916 660 077

lyhv@customs.gov.vn

2

Nguyễn Phùng Vạn

Phó Chi cục trưởng

0272.3831087

0938 515 253

vannp@customs.gov.vn

Đội Kiểm soát Hải quan (ĐT: 0272.3829 409; Fax: 0272.3525 949)

1

Trần Hoàng Phong

Đội trưởng

0272.3829.409

0918 718 678

phongth@customs.gov.vn

2

Nguyễn Minh Tùng

Phó Đội trưởng

0272.3829.409

0903 687 818

 

Chi cục Hải quan Bến Lức (ĐT: 0272.3891 632; Fax: 0272.3632 376)

1

Nguyễn Phú Cường

Chi cục trưởng

0272.3891.895

0913 686 946

cuongnp2@customs.gov.vn

2

Lê Hoàng Đông

Phó Chi cục trưởng

0272.3891.634

0917 224 478

donglh@customs.gov.vn

3

Đào Thị Thanh Dung

Phó Chi cục trưởng

0272.3891.634

0903 319 340

dungdtt2@customs.gov.vn

 

Phụ trách Đội Nghiệp vụ Long Hậu

 

 

4

Ngô Văn Nhân

Phó Chi cục trưởng

028.38734846

0918 712 344

nhannv4@customs.gov.vn

Chi cục Hải quan Đức Hòa (ĐT: 02723 778 107; Fax: 02723 778 110)

1

Lê Phước Bảo

Chi cục trưởng

0272.3778.108

0907 221 414

BaoLP@customs.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Chi cục trưởng

0272.3778.107

0913 743 410

HungNQ8@customs.gov.vn

3

Hồ Minh Thiện

Phó trưởng phòng

0272.3817 040

0909 522 559

thienhm@customs.gov.vn

Chi cục HQCK cảng Mỹ Tho (ĐT: 0273.3854 217; Fax: 0273.3854 034)

1

Phạm Huỳnh Quang

Chi cục trưởng

0273.3853.070

0913 958 437

QuangPH2@customs.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Anh Dũng

Phó Chi cục trưởng

0273.854.216

01682 347 190

dungnha@customs.gov.vn

3

Văn Nguyên Minh Triết

Phó Chi cục trưởng

0273.3854218

0902 932 193

TrietVNM@customs.gov.vn

                 Đội Nghiệp vụ Bến Tre:

4

Trần Hùng Dũng

Phó Chi cục trưởng

0275.3613.539

0913 678 447

dungth3@customs.gov.vn

Chi cục Hải quan CK Bình Hiệp (ĐT: 0272.3951 081 Fax: 0272.3951 316)

1

Nguyễn Hoàng Tăng

Chi cục trưởng

0272.3951.081

0978 758 639

tangnh@customs.gov.vn

2

Lâm Thanh Hải

Phó Chi cục trưởng

0272.3951.081

0989 719 819

HaiLT3@customs.gov.vn

Chi cục HQCK Mỹ Quý Tây (ĐT: 0272.3856 109; Fax: 0272.3856 469)

2

Thiều Quang Nguyên

Phó Chi cục trưởng

0272.3856.109

0913.623.269

NguyenTQ@customs.gov.vn

2

Dương Hải Bằng

Phó Chi cục trưởng

0272.3856.109

01232 816 410

bangdh@customs.gov.vn

Chi cục Hải quan Hưng Điền (ĐT: 0272.3979 428: Fax: 0272.3979 092)

1

Phạm Khắc Kính

Chi cục trưởng

0272.3979.428

0908 979 279

kinhpk@customs.gov.vn

2

Dương Văn Nhuần

Phó Chi cục trưởng

0272.3979.428

0913 999 698

NhuanDV@customs.gov.vn

 

Tìm kiếm
Liên kết website
Vietnam