Trang web Hai quan Long An
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN LONG AN
STT Họ và Tên Chức danh Điện thoại cơ quan Điện thoại di dộng Hộp thư điện tử
Lãnh đạo Cục
1 Nguyễn Ngọc Huân Cục Trưởng 0272.3825 560 0912.598.036 huanplmb@yahoo.com
Nguyễn Văn Khánh Phó Cục Trưởng 0272.3825.117 0916 660 088 KhanhNV3@customs.gov.vn
3 Lê Nam Quốc Phó Cục Trưởng 0272.3513.545 0919 126 909 quocln@customs.gov.vn
Văn Phòng (ĐT: 0272.3525 807; Fax: 0272.3829 888)
1 Phạm Văn Cường Chánh Văn phòng
0272.3525.807 0913 958 342 cuongpv2@customs.gov.vn
2 Nguyễn Kim Tuyền Phó Chánh Văn phòng 0272.3826449 0908 655 026 TuyenNK@customs.gov.vn
3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Chánh Văn phòng 0272.3825 537 0983 825 537 TuanNA29@customs.gov.vn
Phòng Tổ chức cán bộ  và Thanh tra (ĐT: 0272.3823 790)
1 Nguyễn Phú Cường Trưởng phòng 0272.3823.790 0913 686 946 cuongnp2@customs.gov.vn
2 Nguyễn Vũ Linh Phó trưởng phòng 0272.3823.790 0908 464 857 linhnv@customs.gov.vn
3 Ngô Thị Liễu Phó trưởng phòng 0272.3823.690 0905 253 585 LieuNT3@customs.gov.vn
Phòng Nghiệp vụ (ĐT: 0272.3829 601; bộ phận tin học: 0272.3. 825 542)
1 Nguyễn Văn Chớp Quyền Trưởng phòng
0272.3825 542 0908 919 966 chopnv@customs.gov.vn
2 Đào Thị Thanh Dung Phó trưởng phòng 0272.3825 542 0903 319 340 dungdtt2@customs.gov.vn
3 Trần Minh Thế Phó trưởng phòng 0272.3829.601 091.888.5679 Thetm@customs.gov.vn
Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (ĐT: 0272.3524 211)
1 Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng 0272.3524.211 0916 705 170 BinhNT7@customs.gov.vn
2 Hồ Minh Thiện Phó trưởng phòng 0272.3526 939 0909 522 559 thienhm@customs.gov.vn
Chi cục Kiểm tra sau thông quan (ĐT/Fax: 0272.3831 087)
1 Trương Văn Lĩnh  Chi cục trưởng 0272.3831087 0913 180 509 LinhTV@customs.gov.vn
2 Nguyễn Phùng Vạn Phó Chi cục trưởng 0272.3831087 0938 515 253 vannp@customs.gov.vn
3 Trần Hoàng Phong Phó Chi cục trưởng 0272.3831087 0918 718 678 phongth@customs.gov.vn
Đội Kiểm soát Hải quan (ĐT: 0272.3829 409; Fax: 0272.3525 949)
1 Nguyễn Hoàng Tăng Đội trưởng 0272.3829.409 0978 758 639 tangnh@customs.gov.vn
2 Nguyễn Minh Tùng Phó Đội trưởng 0272.3829.409 0903 687 818  
Chi cục Hải quan Bến Lức (ĐT: 0272.3891 632; Fax: 0272.3632 376)
1 Huỳnh Văn Lỹ Chi cục trưởng 0272.3891.895 0916 660 077 lyhv@customs.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Hùng Phó Chi cục trưởng 0272.3891.634 0913 743 410 HungNQ8@customs.gov.vn
3 Bùi Thị Chúc Phó Chi cục trưởng 0272.3891.634 091.859.35.75  
  Phụ trách Đội Nghiệp vụ Long Hậu    
4 Ngô Văn Nhân Phó Chi cục trưởng 028.38734846 0918 712 344 nhannv4@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Đức Hòa (ĐT: 02723 778 107; Fax: 02723 778 110)
1 Lê Phước Bảo Chi cục trưởng 0272.3778.108 0907 221 414 BaoLP@customs.gov.vn
2 Dương Hải Bằng Phó Chi cục trưởng 0272.3817 040 01232 816 410 bangdh@customs.gov.vn
3 Lê Hoàng Đông Phó Chi cục trưởng 0272.3778.107 0989 719 819 donglh@customs.gov.vn
Chi cục HQCK cảng Mỹ Tho (ĐT: 0273.3854 217; Fax: 0273.3854 034)
1 Phạm Huỳnh Quang Chi cục trưởng 0273.3853.070 0913 958 437 QuangPH2@customs.gov.vn
2 Hồ Văn Thế Phó Chi cục trưởng 0273.3854 216 0918 611 977 TheHV@customs.gov.vn
3 Văn Nguyên Minh Triết Phó Chi cục trưởng 0273.3854218 0902 932 193 TrietVNM@customs.gov.vn
                 Đội Nghiệp vụ Bến Tre:
4 Trần Hùng Dũng Phó Chi cục trưởng 0275.3613.539 0913 678 447 dungth3@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan CK Bình Hiệp (ĐT: 0272.3951 081 Fax: 0272.3951 316)
1 Phạm Khắc Kính Chi cục trưởng 0272.3951.081 0908 979 279 kinhpk@customs.gov.vn
2 Lâm Thanh Hải Phó Chi cục trưởng 0272.3951.081 0917 224 478 HaiLT3@customs.gov.vn
Chi cục HQCK Mỹ Quý Tây (ĐT: 0272.3856 109; Fax: 0272.3856 469)
1 Đặng Quang Tuấn Chi cục trưởng 0272.3856 678 0913 958 532 TuanDQ4@customs.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Anh Dũng Phó Chi cục trưởng 0272.3856.109 01682 347 190 dungnha@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Hưng Điền (ĐT: 0272.3979 428: Fax: 0272.3979 092)
1 Hồ Văn Phương Chi cục trưởng 0272.3979.428 0906 958 444 phuonghv@customs.gov.vn
2 Dương Văn Nhuần Phó Chi cục trưởng 0272.3979.428 0913 999 698 NhuanDV@customs.gov.vn
3 Thiều Quang Nguyên Phó Chi cục trưởng 0272.3979.428 0913.623.269  

Tìm kiếm
Liên kết website
Vietnam