Trang web Hai quan Long An

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CỤC HẢI QUAN LONG AN

 

STT

Họ và Tên

Chức danh

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di dộng

Hộp thư điện tử

Lãnh đạo Cục

1

Nguyễn Ngọc Huân

Cục Trưởng

0272.3825 560

0912.598.036

huanplmb@yahoo.com

Nguyễn Văn Khánh

Phó Cục Trưởng

0272.3825.117

0916 660 088

KhanhNV3@customs.gov.vn

3

Lê Nam Quốc

Phó Cục Trưởng

0272.3513.545

0919 126 909

quocln@customs.gov.vn

Văn Phòng (ĐT: 0272.3525 807; Fax: 0272.3829 888)

1

Phạm Văn Cường

Chánh Văn phòng

0272.3525.807

0913 958 342

cuongpv2@customs.gov.vn

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

0272.3825 537

0983 825 537

TuanNA29@customs.gov.vn

Phòng Tổ chức cán bộ  và Thanh tra (ĐT: 0272.3823 790)

1

Trương Văn Lĩnh

Trưởng phòng

0272.3823.790

0913 180 509

LinhTV@customs.gov.vn

2

Nguyễn Vũ Linh

Phó trưởng phòng

0272.3823.790

0908 464 857

linhnv@customs.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ (ĐT: 0272.3829 601; bộ phận tin học: 0272.3. 825 542)

1

Nguyễn Thanh Bình

Trưởng phòng

0272.3825 542

0948 011 719

BinhNT7@customs.gov.vn

2

Trần Minh Thế

Phó trưởng phòng

0272.3829.601

091.888.5679

Thetm@customs.gov.vn

Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm (ĐT: 0272.3524 211)

1

Hồ Văn Thế

Phó Trưởng phòng (phụ trách)

0272.3524.211

0918 611 977

TheHV@customs.gov.vn

2

Bùi Thị Chúc

Phó trưởng phòng

0272.3526 939

091.859.35.75

 

Chi cục Kiểm tra sau thông quan (ĐT/Fax: 0272.3831 087)

1

Huỳnh Văn Lỹ

 Chi cục trưởng

0272.3831087

0916 660 077

lyhv@customs.gov.vn

2

Nguyễn Phùng Vạn

Phó Chi cục trưởng

0272.3831087

0938 515 253

vannp@customs.gov.vn

3

Ngô Thị Liễu

Phó Chi cục trưởng

0272.3831087

0905 253 585

LieuNT3@customs.gov.vn

Đội Kiểm soát Hải quan (ĐT: 0272.3829 409; Fax: 0272.3525 949)

1

Trần Hoàng Phong

Đội trưởng

0272.3829.409

0918 718 678

phongth@customs.gov.vn

2

Nguyễn Minh Tùng

Phó Đội trưởng

0272.3829.409

0903 687 818

 

Chi cục Hải quan Bến Lức (ĐT: 0272.3891 632; Fax: 0272.3632 376)

1

Nguyễn Phú Cường

Chi cục trưởng

0272.3891.895

0913 686 946

cuongnp2@customs.gov.vn

2

Đào Thị Thanh Dung

Phó Chi cục trưởng

0272.3891.634

0903 319 340

dungdtt2@customs.gov.vn

3

Lê Hoàng Đông

Phó Chi cục trưởng

0272.3891.634

0989 719 819

donglh@customs.gov.vn

 

Phụ trách Đội Nghiệp vụ Long Hậu

 

 

4

Lâm Thanh Hải

Phó Chi cục trưởng

028.38734846

0917 224 478

HaiLT3@customs.gov.vn

Chi cục Hải quan Đức Hòa (ĐT: 02723 778 107; Fax: 02723 778 110)

1

Lê Phước Bảo

Chi cục trưởng

0272.3778.108

0907 221 414

BaoLP@customs.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Chi cục trưởng

0272.3817 040

0913 743 410

HungNQ8@customs.gov.vn

3

Hồ Minh Thiện

Phó Chi cục trưởng

0272.3778.107

0909 522 559

thienhm@customs.gov.vn

Chi cục HQCK cảng Mỹ Tho (ĐT: 0273.3854 217; Fax: 0273.3854 034)

1

Phạm Huỳnh Quang

Chi cục trưởng

0273.3853.070

0913 958 437

QuangPH2@customs.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Anh Dũng

Phó Chi cục trưởng

0273.3854 216

01682 347 190

dungnha@customs.gov.vn

3

Thiều Quang Nguyên

Phó Chi cục trưởng

0273.3854218

0913.623.269

Chi cục Hải quan Bến Tre (ĐT: 0275.3613.539; Fax 02753613538)

1

Nguyễn Văn Chớp

Chi cục trưởng

0275.3613.539

0908 919 966

Chopnv@customs.gov.vn

2

Văn Nguyên Minh Triết

Phó Chi cục trưởng

0275.3613.439

0902 932 193

TrietVNM@customs.gov.vn

Chi cục Hải quan CK Bình Hiệp (ĐT: 0272.3951 081 Fax: 0272.3951 316)

1

Nguyễn Hoàng Tăng

Chi cục trưởng

0272.3951.081

0978 758 639

tangnh@customs.gov.vn

2

Ngô Văn Nhân

Phó Chi cục trưởng

0272.3951.081

0918 712 344

nhannv4@customs.gov.vn

3

Dương Văn Nhuần

Phó Chi cục trưởng

0272.3951.081

0913 999 698

NhuanDV@customs.gov.vn

Chi cục HQCK Mỹ Quý Tây (ĐT: 0272.3856 109; Fax: 0272.3856 469)

1

Phạm Khắc Kính

Chi cục trưởng

0272.3856.109

0908 979 279

kinhpk@customs.gov.vn

2

Dương Hải Bằng

Phó Chi cục trưởng

0272.3856.109

01232 816 410

bangdh@customs.gov.vn

 

Tìm kiếm
Liên kết website
Vietnam